ข้อมูลร้านรีไซเคิล

ข้อมูลเจ้าของกิจการ

กรุณาเลือกประเภทที่คุณรับ

โปรดใส่ราคาที่คุณรับซื้อตามหน่วยที่ระบุ
ขวดพลาสติกใส เบอร์ 1
ขวดพลาสติก ขาวขุ่นหรือสี เบอร์2
ขวดพลาสติก ขาวขุ่นหรือสี เบอร์5
กระป๋องอลูมิเนียม
กระดาษขาว หรือกระดาษ A4
กระดาษลัง
กล่องยูเอชที
ขวดแก้ว
โลหะ
เบียร์ยกลัง
พลาสติกรวม (ไม่แยกชนิด)
ถุงพลาสติกใส
ถุงพลาสติกสี

Shop terms

- Terms & Conditions -